DAN ŽENA OBELEŽILI SMO KONKRETNOM AKCIJOM

DAN ŽENA OBELEŽILI SMO KONKRETNOM AKCIJOM

“Obeležimo 8. mart konkretno, a ne protokolarno”, bila je naša poruka povodom Dana žena. U saradnji sa organizacijama Novinarke protiv nasilja, Autonomni ženski centar i UNDP, Adria Media Group je organizovala dvodnevne obuke novinarki i novinara za senzibilno i etičko izveštavanje u slučajevima nasilja prema ženama i femicida. „Naša kompanija je prepoznata kao jedina medijska […]