USLUŽNO IZDAVAŠTVO

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

cOSTUM PUBLISHING

USLUŽNO IZDAVAŠTVO JE KONCEPT KOJI POVEZUJE MARKETINŠKE CILJEVE KOMPANIJE SA INFORMACIJAMA KOJE CILJNA GRUPA ŽELI DA SAZNA

Adria Media Group kao jedna od vodećih medijskih kuća u regionu, pruža mogućnost kreiranja sadržaja i njegovog plasiranja putem više kanala komunikacije. Tim vrhunskih profesionalaca kreira relevantan, interesantan i adekvatan sadržaj namenjen ciljnoj grupi, a radi uspostavljanja poverenja i pozicioniranja brenda u svest potrošača

 

USLUGE KOJE NUDIMO: 

Konsalting // Izrada novih B2B i B2C magazina, newslettera i web strana // Redizajn i izmene koncepta postojećih magazina //

Pisanje i obrada tekstova (reportaže, intervjui, saopštenja) // Fotografisanje, kupovina i obrada fotografija // Prevod i lektura //

Priprema za štampu // Prodaja oglasnog prostora // Štampa // Distribucija // On-line usluge

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone