USLUŽNO IZDAVAŠTVO

cOSTUM PUBLISHING

USLUŽNO IZDAVAŠTVO JE KONCEPT KOJI POVEZUJE MARKETINŠKE CILJEVE KOMPANIJE SA INFORMACIJAMA KOJE CILJNA GRUPA ŽELI DA SAZNA

Adria Media Group kao jedna od vodećih medijskih kuća u regionu, pruža mogućnost kreiranja sadržaja i njegovog plasiranja putem više kanala komunikacije. Tim vrhunskih profesionalaca kreira relevantan, interesantan i adekvatan sadržaj namenjen ciljnoj grupi, a radi uspostavljanja poverenja i pozicioniranja brenda u svest potrošača

 

USLUGE KOJE NUDIMO: 

Konsalting // Izrada novih B2B i B2C magazina, newslettera i web strana // Redizajn i izmene koncepta postojećih magazina //

Pisanje i obrada tekstova (reportaže, intervjui, saopštenja) // Fotografisanje, kupovina i obrada fotografija // Prevod i lektura //

Priprema za štampu // Prodaja oglasnog prostora // Štampa // Distribucija // On-line usluge