DAN ŽENA OBELEŽILI SMO KONKRETNOM AKCIJOM

“Obeležimo 8. mart konkretno, a ne protokolarno”, bila je naša poruka povodom Dana žena.

U saradnji sa organizacijama Novinarke protiv nasilja, Autonomni ženski centar i UNDP, Adria Media Group je organizovala dvodnevne obuke novinarki i novinara za senzibilno i etičko izveštavanje u slučajevima nasilja prema ženama i femicida.

„Naša kompanija je prepoznata kao jedina medijska kuća u Srbiji koja već nekoliko godina unazad aktivno radi na unapređenju etike u svojim medijima. Cilj ove interaktivne radionice jeste znatno unapredimo medijski sadržaj kada je reč o izveštavanju o nasilju prema ženama i femicidu, kako bismo na taj način uticali i na našu publiku, pre svega u smislu lakšeg prepoznavanja i prevencije. Želimo da pošaljemo i značajnu poruku da 8. mart obeležavamo konkretno, a ne protokolarno, uz napomenu da je neophodno da se na unapređenju položaja žena radi kontinuirano“, izjavio je Petar Jeremić, menadžer za etiku kompanije Adria Media Group.

Jovana Gligorijević, jedna od članica udruženja Novinarke protiv nasilja koje su držale obuke, istakla je zadovoljstvo što je Kurir pokazao veliki napredak u etičkom izveštavanju, a ove radionice vidi kao sjajnu priliku da kolegama iz različitih redakcija u okviru Adria Media Group pruži podršku i pomogne im u rešavanju potencijalnih dilema iz ove oblasti. „Organizacija Novinarke protiv nasilja već pet godina izveštava o rodno-zasnovanom nasilju i otvoreni smo da pomognemo svim medijima koji žele da unaprede svoj način izveštavanja“, poručila je Jovana Gligorijević.