SVETSKA ORGANIZACIJA ZA PRIRODU DODELILA ZAHVALNICU ADRIA MEDIA GROUP: “Sat za našu planetu” akcija od važnosti za sve

„Adrija medija grupa” učestvovala je ove godine u akciji “Sat za našu planetu”, koja se održala jubilarni deseti put u Srbiji. Naša kompanija isključila je fasadna svetla na jedan sat.

Ove godine akcija je bila usmerena na biodiverzitet (raznolikost živog sveta na planeti) pod sloganom – „Poveži se sa planetom“ (Connect2Earth).

Nažalost, istraživači upozoravaju da se već sada beleži trend ubrzanog smanjenja biodiverziteta svuda na svetu, pre svega zbog neodrživog korišćenja prirodnih resursa. To dovodi do nestanka vrsta i prirodnih staništa.

“Adrija medija grupa” sa velikom posvećenošću pristupila je ovoj akciji i temi biodiverziteta, koji predstavlja temelj zdravlja planete i koji ima direktan uticaj na život svih nas.

Svetska organizacija za prirodu zbog toga, dodelila je zahvalnicu AMG na aktivnom učešću u akciji “Sat za našu planetu” 2018. godine i značajnom doprinosu u što efikasnijem razumevanju značaja klimatskih promena i zaštiti prirodnih resursa.