SMANJUJEMO OTPAD, ČUVAMO RESURSE I POMAŽEMO!

Zaposleni koji rade u medijima u okviru sistema Adria Media Group, a to su: Kurir (dnevne novine, sajt i Kurir televizija), Mondo, Espreso, National Geographic, Lepa i srećna, Elle, Sensa, Wanted, Glossy.rs, Yumama.rs, Stvarukusa.rs, WM Content & Creative i oglasnik Sasomange, svesni su značaja prikupljanja, odnosno pravilnog odlaganja otpada.

Oni redovno odlažu plastične čepove, limenke i prazne paklice duvanskih proizvoda na za to predviđena mesta, s ciljem da se iskoriste kao sirovina za nove proizvode, umesto da završe u otpadu. Prikupljenu ambalažu preuzimaju organizacije i inicijative, koje ih prosleđuju na reciklažu istovremeno pomažući ranjivim kategorijama stanovništva.

“Značaj ovih akcija je višestruk jer, pored toga što se reciklažom smanjuje zagađenje okoline, čuva energija i prirodni resursi i smanjuje količina gasova, zajedno sa organizatorima akcija pomažemo osobama iz osetljivih društvenih grupa.

Naša kompanija kroz svoje medije informiše i edukuje građane o značaju zaštite i očuvanja životne sredine, a naši zaposleni aktivno učestvuju u akcijama koje organizujemo. Zahvaljujući njima, uspeli smo da realizujemo i neke vrlo zahtevne projekte, kao što je bila sadnja više od 51,000 stabala u jednom danu, u okviru naše akcije “Zasadi drvo”.

Ovo je još jedan primer da se naši zaposleni odgovorno odnose prema životnoj i radnoj sredini i dele vrednosti naše kompanije, koja se beskompromisno opredelila za održivi razvoj i zaštitu prirode.

Zahvalni smo im jer je doprinos svakog pojedinca dragocen, a na ovaj način svi zajedno učestvujemo u društveno-odgovornim akcijama,” izjavila je Irena Petrović, menadžerka korporativnih komunikacija u kompaniji Adria Media Group.

Sortiranje otpada i njegova reciklaža realizuje se u saradnji sa organizacijama i inicijativama “Čep za hendikep”, “Naša kuća” i “Svaka limenka se računa”.
“Čep za hendikep” se bavi prikupljanjem čepova za nabavku ortopedskih pomagala za osobe sa invaliditetom.

“Naša kuća” u procesu pripreme ambalaže duvanskih proizvoda za reciklažu zapošljava mlade sa smetnjama u razvoju.
“Svaka limenka se računa” omogućava da se upotrebljena limenka zahvaljujući reciklaži ponovo nađe na polici ili da postane deo novog prozvoda, npr. bicikla ili automobila.