PRIZNANJE GEOGRAFSKOG FAKULTETA NATIONAL GEOGRAPHICU: Zahvalnica za saradnju i doprinos popularizaciji geografske nauke

Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu danas je obeležio dva jubileja – 125 godina od osnivanja fakulteta i 165 godina visokoškolskog obrazovanja geografa u Srbiji.

U svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu danas je održana svečana akademija povodom 125 godina postojanja i uspešnog rada Geografskog fakulteta.

Svečanoj akademiji su prisustvovali predstavnici državnih organa uprave, brojni naučni i kulturni radnici, profesori, članovi Senata beogradskog Univerziteta, predstavnici medija kao i svi uvaženi gosti.

Glavni urednik časopisa National Geographic Srbija, Igor Rill, primio je zahvalnicu Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za saradnju i zasluge za doprinos popularizacije geografske nauke.

Ovaj jubilej je, bez dileme, jedan od najznačajnijih proslava na Univerzitetu u Beogradu ove godine. Kroz dugu tradiciju, osnove visokoškolskog obrazovanja postavljene su još 1853. godine na reformisanom Liceju, na kojem se pored ostalih disciplina izučavala i fizička geografija.

Geografski fakultet je izrastao u visokoškolsku ustanovu u kojoj se školuju stručnjaci i pripremaju za nastavu, naučnoistraživački rad, kao i praktičnu primenu znanja iz oblasti geografije, prostornog planiranja, turizmologije, demografije i geoprostornih osnova životne sredine. To su ujedno i pet studijskih grupa koja danas postoje na Fakultetu. Ovih pet studijskih programa, zajedno sa deset katedara i sedam laboratorija čine složenu strukturu Fakulteta koji svake godine beleži značajne uspehe u naučnim, nastavnim i stručnim dostignućima.

Danas je Geografski fakultet u Beogradu moderna institucija sa oko 100 zaposlenih i više od 3.000 studenata na svim nivoima studija, čime se ubraja u fakultete srednje veličine na Univerzitetu u Beogradu, ali predstavlja najveću visokoškolsku instituciju geografskih nauka u Srbiji i okruženju.

 

Tekst: NG
Foto: Geografski fakultet