NEWSWEEK DOGAĐAJI

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

NEWSWEEK KONFERENCIJE

Magazin Newsweek, idući u korak sa aktuelnim dešavanjima organizuje konferencije, na kojima okuplja najbolje domaće i inostrane stručnjake iz svih oblasti u težnji da odgovori na neka od najatraktivnijih pitanja današnjice

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone