AMG ORGANIZUJE KONFERENCIJU “LIDERI TRANSFORMACIJE DRUŠTVA”

Konferencija “Lideri transformacije društva”, koja će se održati 19. novembra, u organizaciji Adria Media Group, okupiće predstavnike kompanija, institucija i organizacija koje svojim aktivnostima primenjuju i promovišu principe odgovornog poslovanja ili kreiraju ambijent kako bi ovakvi principi mogli da dobiju širu primenu.

Prvi deo konferencije biće posvećen liderima u dostizanju ciljeva održivog razvoja, dok će u drugom fokus biti na cirkularnoj ekonomiji: upravljanju resursima, izmeni zakona i reciklaži. Cilj je da se u četiri panela pokaže gde je Srbija danas, kojim putem mora da ide i zašto je to važno za društvo u celini. Ovo je idealna prilika da se skrene pažnja na aktuelna pitanja, da se razmene iskustva i znanja i unapredi dijalog između ključnih stejkholdera u ovom sektoru.

Predviđeno je prisustvo visokih državnih zvaničnika i eksperata, predstavnika delegacije EU, kancelarije UN u Srbiji, Unicefa, UNDP-a, UN Global Compacta, predstavnika kompanija, ambasada, univerziteta, poslovne i stručne javnosti i medija. Konferencija će biti emitovana uživo na portalu kurir.rs.

Paneli:
Panel 1: Lideri u dostizanju ciljeva održivog razvoja
Panel 2: Liderstvo u cirkularnoj ekonomiji – Upravljanje resursima
Panel 3: Izmene zakona kao uslov transformacije društva
Panel 4: Put ka evropskoj budućnosti Srbije – Reciklaža ambalaže

Pozivamo vas da se pridružite liderima transformacije društva, vodećim inovatorima, stručnjacima za održivost, korporativnim donosiocima odluka i donosiocima političkih odluka, kako bi se zajedno angažovali na kreiranju uslova za pokretanje cirkularne ekonomije imajući u vidu zaštitu životne sredine, ali i ekonomske interese.

Cirkularna ekonomija
Aktuelni linearni model privrede koji se primenjuje u Srbiji podrazumeva da se svaki proizvod nakon upotrebe odloži na otpad. Svaki stanovnik Srbije dnevno proizvede kilogram otpada koji u 95 odsto slučajeva ostane nerecikliran, s obzirom na to da Srbija nema razvijen sistem upravljanja otpadom. Sa deponije većina otpada zatim dospeva u prirodu, zagađuje životnu okolinu ispuštajući štetne hemikalije u zemlju, vodu i vazduh. Srbija je jedna od najzagađenijih zamalja u Evropi, a emisije metana sa deponija se generalno smatraju glavnim izvorom uticaja na klimu. Posledice ovakvog neodrživog sistema upravljanja otpadom su nesagledive po okolinu i zdravlje ljudi ali i na ekonomiju. Godišnje se tako izgubi materijala u vrednosti od 50 miliona evra, koji bi se mogao ponovo upotrebiti. Istovremeno, svetska populacija postaje sve brojnija, izvori energije sve skuplji, dok resursi planete postaju sve manji. Cirkularna ekonomija, koja zagovara kruženje resursa i njegovu ponovnu upotrebu uz korišćenje obnovljivih izvora energije u tom procesu, odgovor je na sve veće potrebe svetskog stanovništva uzodrživo korišćenje resursa planete. Ovaj koncept ne samo da utiče na poboljšanje kvaliteta života nego i otvara nova radna mesta. U ovakvom sistemu, ekonomija i životna sredina se međusobno podržavaju i u isto vreme doprinose društvenom napretku. Cirkularna ekonomija je izuzetno važna za dostizanje održivog razvoja, na šta se međunarodna zajednica usaglasila i obavezala.

U cilju promovisanja i ubrzanja usvajanja principa cirkularne ekonomije “Adrija medija grupa” organizuje konferenciju o cirkularnoj ekonomiji i održivom razvoju kao kruni jednogodišnjeg projekta “Inspiracija za bolju budućnost – održivi razvoj”, čija je prva faza posvećena edukaciji javnosti o održivom razvoju i načinima za dostizanje ciljeva održivog razvoja definisanih u UN Agendi 2030 sa ciljem podizanja svesti stanovništva o održivom razvoju.

Za više informacija o konferenciji: conference@adriamedia.rs