ADRIJA MEDIJA GRUPA NA KONFERENCIJI ALIJANSE NEZAVISNIH SAVETA ZA ŠTAMPU EVROPE

U Aja Napi na Kipru održana je redovna godišnja konferencija AIPCE, Alijanse nezavisnih saveta za štampu Evrope. Ovo telo, koje okuplja savete za štampu, pres ombudsmane i urednike za etiku evropskih medija, u dvodnevnom radu razmatralo je najnovije etičke izazove sa kojima se susreću novinari i mediji širom Evrope.

Jedna od najvažnijih tema konferencije bio je Evropski akt o slobodi medija, od kojeg novinari i mediji imaju velika očekivanja u smislu unapređenja slobode izražavanja i rešavanja mnogih medijskih problema. Pored toga, evropski medijski eksperti na ovoj konferenciji raspravljali su i o etičkim izazovima u digitalnom okruženju, regulaciji i samoregulaciji u medijima.

Uz predstavnike Saveta za štampu iz Srbije ovom skupu prisustvuje i Petar Jeremić, menadžer za etiku Adrija medija grupe, kao prve medijske kompanije u regionu koja je uvela profesionalnu funkciju za unapređenje etike.