RE-SET SUMMIT 2021

RE-SET je krenuo kako na globalnom, tako i na nacionalnom nivou. Živimo u vremenu u kome se mnoge institucije našeg sistema dovode u pitanje. Na prvom RE-SET SUMMIT-u 2020, ukazali smo na ekonomske uticaje u Srbiji i regionu, kao i na važnost obrazovanja i zdravstva u cilju održive budućnosti. 

Nakon 15 dana dijaloga, usledio je veliki zaključak da imamo prilike za promenu, ali da u ovom procesu moramo da delujemo zajedno, da imamo prvenstveno političku volju, a zatim i institucionalnu, privrednu i najvažnije društvenu, kako bi svaki čovek ostvario svoja prava na život.

Ultimativni cilj treba da nam bude DRUŠTVENI PROGRES, a da bismo došli do toga, sistem u kome živimo mora da podnese velike promene. 

Adria Media Group nastavlja serijal RE-SET SUMMIT, kako bismo išli ukorak sa globalnim promenama i pravovremeno informisali i uključili svakog pojedinca. I tokom 2021. oslanjamo se na tri najvažnije tačke: EKONOMIJU, OBRAZOVANJE i ZDRAVSTVO, a plan je da do novembra održimo 21 konferenciju. Omogućićemo da se čuje glas eminentnih domaćih i stranih stručnih i institucionalnih predstavnika na ključne teme, a sa ciljem da obezbedimo zdraviju budućnost zemlje i regiona.