POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI U POSETI AMG-U

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović i njegova zamenica Sanja Unković posetili su našu kompaniju.
Tom prilikom obišli su redakcije naših medija, a na sastanku sa menadžmentom i glavnim urednicima razgovarali su o aktuelnim izazovima i inicijativama u oblastima koje su u nadležnosti Poverenika.