OTVORENO PISMO MEDIJSKE ASOCIJACIJE JUGOISTOČNE EVROPE TROJICI PREDSEDNIKA: Moraju se zaštiti medijske slobode na zapadnom Balkanu

Medijska asocijacija jugoistočne Evrope uputila je danas, na Svetski dan slobode medija, otvoreno pismo predsednicima Evropskog saveta Donaldu Tusku, Evropskog parlamenta Antoniju Tajaniju i Evropske komisije Žan-Klodu Junkeru kojim se traži osnivanje posebnog, ekspertskog ad hok radnog tela Evropske unije koje bi kontinuirano pratilo stanje medijskih sloboda u zemljama zapadnog Balkana.

Ovakvo radno telo, čije osnivanje predlaže Medijska asocijacija jugoistočne Evrope, pratilo bi ključne segmente u oblasti slobode medija – rasvetljavanje slučajeva napada na novinare i medije i pretnji, razne vrste političkih i administrativnih pritisaka na medije, kao i državnu pomoć i otvoreno i prikriveno finansiranje određenih privatnih medija iz javnih fondova koje ugrožava medijsko tržište i kreira nepovoljne uslove za rad nezavisnih i profesionalnih medija.

Vuk Maras
Foto Savo Prelević

Inicijativa da Evropska unija osnuje radno telo koje bi detaljno pratilo razvoj situacije u oblasti slobode medija na zapadnom Balkanu proizišlo je iz stavova same Evropske unije – u Kredibilnoj perspektivi za proširenje koju je EU objavila u februaru ove godine navodi se da je potrebno staviti poseban fokus na očuvanje slobode izražavanja i nezavisnosti medija kao stuba demokratije.

Takođe, u aprilu ove godine, prilikom predstavljanja izveštaja o napretku za zemlje zapadnog Balkana, EU je navela da postoji ozbiljno nazadovanje u oblasti slobode izražavanja i nezavisnosti medija u nekim zemljama, dok je u drugim u najboljem slučaju ostvaren samo ograničen napredak. Evropska unija je takođe sama potencirala probleme pretnji i napada na novinare i spore istrage tih slučajeva, kao i netransparentno finansiranje medija javnim sredstvima. Zbog svega toga, EU je navela da vlade zemalja regiona moraju da preduzmu hitne i konkretne korake da unaprede postojeći pravni okvir za slobodu izražavanja te da unaprede ukupno stanje u oblasti medijskih sloboda.

Zbog činjenice da je sama Evropska unija prepoznala nedostatak medijskih sloboda u svim zemljama zapadnog Balkana kao jedan od ključnih problema, odnosno prioriteta za unapređenje u narednom periodu, Medijska asocijacija jugoistočne Evrope obratila se predsednicima tri ključne evropske institucije – Saveta, Parlamenta i Komisije, i zatražila preduzimanje konkretnih koraka na nivou EU u tom pravcu.

Ukazali smo čelnim ljudima Evropske unije na to da su njihovi izveštaji o napretku zemalja regiona i razni drugi formalni i neformalni oblici izveštavanja, kao što su non-pejperi, od neprocenjive vrednosti za ocene napretka svih zemalja u oblasti slobode medija. Međutim, smatramo da je potrebno otići i korak dalje i kreirati ekspertsko telo koje bi kontinuirano pratilo stanje u oblasti slobode medija na zapadnom Balkanu i koje bi bilo u stanju da promptno reaguje kad god za tim postoji potreba, ne čekajući objave formalnih ili neformalnih izveštaja. Takođe, takvo telo bi pomoglo i samoj Evropskoj uniji da stvori još detaljniju sliku o stanju slobode medija u regionu i da definiše širi spektar konkretnih preporuka za unapređenje.

Želimo da verujemo da će gospoda Tusk, Tajani i Junker imati razumevanja za ovakvu inicijativu Medijske asocijacije jugoistočne Evrope i da će se lično založiti za stvaranje još jačeg institucionalnog okvira za monitoring medijskih sloboda u jugoistočnoj Evropi i na taj način pomoći da se u svim zemljama regiona stvore uslovi za nesmetan rad slobodnih, nezavisnih i profesionalnih medija.

Vuk Maraš

Izvršni direktor