Naši najlepši

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Kurir svake subote svojim čitaocima poklanja kuvare Naši najlepši.

Reč je o različitim zbirkama recepata: od onih tradicionalnih i kompleksnijih do brzih i jednostavnih za mlade mame koje nemaju vremena da provode mnogo vremena u kuhinji. Svako izdanje posvećeno je drugoj temi pri čemu se vodi računa i o sezoni.

TIRAŽ: pun tiraž Kurira, 115.000
DAN IZLASKA: Subota
FORMAT: 143x205mm
BROJ STRANA: 48

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone