Nagradni konkurs za dizajn logotipa Medijske asocijacije jugoistočne Evrope (MAJE)

O konkursu

Šest vodećih medijskih kuća iz jugoistočne Evrope – Oslobođenje (Sarajevo), AMG (Beograd), Koha (Priština), Sloboden pečat (Skoplje), Koha (Skoplje) i Vijesti (Podgorica) -osnovale su, na nedavno održanom sastanku u Podgorici, regionalnu medijsku asocijaciju. Glavne aktivnosti i ciljevi asocijacije su međusobna saradnja i podrška, zajednička obuka zaposlenih, razmena sadržaja, koordinirani nastup prema državnim i međunarodnim organima i organizacijama sa ciljem unapređenja kvaliteta novinarstva i poboljšanja uslova i položaja medija na tržištu.

Puni naziv Asocijacije na crnogorskom/bosanskom/srpskom jeziku je Medijska asocijacija jugoistočne Evrope (MAJE), na albanskom Asociacioni i Mediave të Evropës Juglindore (AMEJL), makedonskom Asocijacija na mediumite na jugoistočna Evropa (AMJE), te Media Association of South-East Europe na engleskom jeziku (MASE). Asocijacija će biti registrovana kao nevladino udruženje sa sedištem u Podgorici.


Organizator konkursa je Misija OEBS u Crnoj Gori u saradnji s Medijskom asocijacijom jugoistočne Evrope (MAJE).

Zadatak konkursa je kreirati originalno grafičko rešenje za logotip, primenljivo za veće i manje formate, štampane i elektronske medije bez ograničenja u motivima, ali uz korišćenje akronima punih naziva asocijacije na gore navedenim jezicima (MAJE, AMEJ, AMJE, MASE).

Cilj konkursa je angažovanje đaka i studenata dizajnerskih škola i fakulteta, kao i zainteresovanih mladih grafičkih dizajnera da kreiraju rešenja za logotip koji će koristiti Medijska asocijacija jugoistočne Evrope.

Mogućnost učešća na konkursu ostvaruju svi punoletni učenici završnih razreda srednjih  škola i studenti  fakulteta, kao i mladi specijalizovani za grafički dizajn koji najkasnije na dan 01.03.2018. godine treba da dostave:

– kratku biografiju;

– rad u elektronskoj formi;

– izjavu o autentičnosti grafičkog rešenja logotipa.

Trajanje konkursa je od 7. 2. 2018. do 1. 3. 2018. godine.

Stručni žiri za ocenu i odabir radova biće sastavljen od predstavnika Misije OEBS u Crnoj Gori i Medijske asocijacije jugoistočne Evrope.

Kriterijumi za izbor najuspešnijeg rada su originalnost i inovativnost. Podstičemo učesnike konkursa da sami predstave svoje rešenje i ideje koji će simbolizovati medije, ciljeve i principe asocijacije.

Kad je reč o kreativnosti i detaljima, učesnici imaju apsolutnu slobodu, ali možemo vam pomoći i reći da volimo vesele i jarke boje, moderan dizajn koji će se savršeno uklapati u veb-portal asocijacije i zvanične stranice na društvenim mrežama, kao i sve štampane i promotivne materijale.

– Logotip mora biti originalno delo autora i ne sme sadržavati delove nijednog drugog autorskog dela;
– Logotip mora da sadrži akronime punih naziva asocijacije (MAJE, AMEJ, AMJE, MASE);
– Logotip mora imati mogućnost skaliranja od velikih formata (plakata, panoa…) do malih (flajeri, štampani materijali…);
– Mora biti jednako izražajan, kako u boji tako i u grayscale – u;
– Konkurski rad mora biti dostavljen u JPEG, PDF ili TIFF formatu u visokoj rezoluciji (300 dpi);
– Podaci o autoru moraju sadržati: ime i prezime, imejl adresu, broj telefona i kratku biografiju;
– Predajom rada učesnici prihvataju sve uslove konkursa.

Dokumenta i radove slati na imejl adresu: info@masee.org

Autoru pobedničkog rešenja biće isplaćen honorar u iznosu od 500 evra nakon finalne odluke stručnog žirija i usaglašavanja tehničkih specifikacija.