MONDO I ADRIA MEDIA GROUP U VRHU LISTE NAJPOŽELJNIJIH POSLODAVACA U OBLASTI MEDIJA

Mondo je na drugom, a Adria Media Group na trećem mestu na listi najpoželjnijih poslodavaca u oblasti medija po oceni mladih širom Srbije, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Belgrade Youth Fair u saradnji sa The Employer Branding Agency. Na prvom mestu nalazi se kompanija Color Press Group.


“Zahvalni smo što su dve naše kompanije svrstane u top tri najpoželjnija poslodavca u oblasti medija i to od strane mladih, koji su uvek najstroži. Mi se svakodnevno trudimo da kreiramo radni ambijent u kojem će svaki pojedinac da se oseća sigurno i u kojem će moći da se razvija, usavršava i napreduje. Veliki broj mladih ljudi dolazi u našu kompaniju kroz program za praktikante i neretko ostaju da rade, jer žele da se profesionalno razvijaju u vodećim medijskim kompanijama u regionu”, izjavila je Ana Aleksić iz menadžmenta kompanija Adria Media Group i Mondo.

Ovo istraživanje sprovedeno je u segmentima Employer Branding-a i omiljenih brendova na reprezentativnom uzorku dela populacije koji poseduje sve bitne osobine populacije mladih, na uzorku od 2870 ispitanika.
Ciljna grupa istraživanja bili su državljani Srbije, starosti od 18 do 30 godina, oba pola, iz svih regiona Srbije, a period istraživanja bio je od 1.12 do 29.12.2020.
Cilj istraživanja bio je da se odrede najpoželjniji poslodavci iz svih kategorija industrije i najpoželjniji program prakse za mlade koji sprovode kompanije, kako bi nagradili najbolje i motivisali ostale da se unaprede.
Anketa se sastojala od 12 pitanja u segmentu Employer Branding i od 19 pitanja vezanih za omiljene brendove. Anketa je bila zatvorenog tipa, sa opcijom dodavanja ličnog izbora. Istraživanje je vršeno online, putem aplikacije Google Forms, kako bi došli do što većeg broja pripadnika ciljne grupe iz cele Srbije.