NOVINAR

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

NOVINAR

Program prakse u trajanju od 3 meseca će uključiti sledeće:

 • Kreiranje medijskog sadržaja – tekstovi, audio i video zapisi
 • Izveštavanje u tematskoj oblasti
 • Proces pronalaženja, predlaganja i obrade teme za dodeljenu rubriku/rubrike
 • Pretvaranje ideje u gotovu novinarsku priču (koja informiše/edukuje/zabavlja itd.)
 • Kontaktiranje sagovornika – intervjuisanje autentičnih sagovornika
 • Upotreba fotografija i saradnja sa fotoreporterom
 • Obuku za rad u CMS-u
 • Značaj ključnih reči za rad novinara na portalima (SEO)
 • Izveštavanje putem video live streaming-a, video zapisa, pisanih tekstova sa događaja
 • Upravljanje društvenim mrežama, interakcija sa čitaocima na Facebook-u, Twitter-u, LinkedIn-u i ostalim društvenim mrežama i drugim platformama
 • WEB TV novinarstvo
 • Nastup pred kamerom
 • Osnove monataže video materijala

Polazni zahtevi:

 • Visoko obrazovanje (poželjan FPN – smer novinarstvo) i motivacija za rad u medijima
 • Radoznalost i zainteresovanost za potencijalnu novinarsku priču
 • Pismenost (poznavanje gramatike i pravopisa srpskog jezika)
 • Iskustvo sa editovanjem i uploadovanjem fotografija, audio i video materijala (poželjno)
 • Odlično znanje engleskog jezika (poželjno)
 • Analitičnost i kritički pristup informacijama

Cilj ove prakse je da kandidat koji uspešno prođe sve faze programa može da obavlja poslove junior novinara za bilo koji medijiski format.

Mentor u toku ovog stručnog usavršavanja je dodeljeni urednik rubrike, koji prati realizaciju plana i programa prakse za dodeljenog praktikanta a svaki praktikant u toku tromesečne prakse prima inidividalno ili grupno obuku i povratne informacije od relevantnih mentora uključenih u program praksi: urednika print izdanja / urednika rubrike print izdanja, urednika digitalnih medija, Community menadžera i šefa foto službe i urednika video produkcije/izvršnog producenta.

PRIJAVI SE ZA PRAKSU

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone