ISTRAŽIVANJE STAVOVA POTROŠAČA: Da li brendovi treba da se oglašavaju tokom pandemije?

Istraživanje, koje je na preko 35,000 potrošača globalno sprovela agencija Kantar, pokazalo je da samo 8% misli da brendovi treba da prestanu sa oglašavanjem. 78% potrošača očekuje da im brendovi pomognu u svakodnevnom životu, 75% smatra da treba da obaveštavaju javnost šta rade, dok 74% smatra da kompanije ne bi smele da iskorišćavaju aktuelnu situaciju. Većina se slaže da brendovi treba da koriste ohrabrujući ton i da komuniciraju vrednosti brenda. 41% smatra da brendovi treba da izbegavaju šaljive tonove.

Istraživanje je iznedrilo neke primere na koje bi trebalo da se ugledaju ostali brendovi. Npr. Ikeina komunikacija fokusirana je na važnost doma, a Najkove poruke koje se odnose na poziv da se ostane kod kuće u skladu su sa porukama vlada i zdravstvenih organizacija, a istovremeno su u skladu sa vrednostima brenda.

Potrošači traže eksplicitne dokaze da brendovi podržavaju lidere, vladu i potrošače. Gotovo 80% smatra da bi zdravlje zaposlenih trebalo da bude ključni prioritet za kompanije, dok gotovo dve trećine smatra da bi prioritet trebalo da bude fleksibilnost rada. Oko 45% potrošača očekuje da kompanije planiraju kako da obezbede snabdevanje uslugama ili proizvodima, dok više od 40% želi da vidi da kompanije doniraju proizvoda, kao što su sredstva za čišćenje ruku ili maske.

Samo 30% želi da vidi da brendovi nude popuste i promocije. To sugeriše da potrošači razumeju težak položaj u kojem se mnoge kompanije nalaze.

Izvor: Marketing Week
Originalan tekst možete da pročitate ovde: https://www.marketingweek.com/brands-advertising-coronavirus-crisis/