DUALNO OBRAZOVANJE: OBRAZOVANJE PO MERI PRIVREDE

Kakav obrazovni sistem je potreban našoj zemlji i da li je dualno obrazovanje pravi put za ispunjenje potreba kompanija i realnog sektora, bile su glavne teme Njuzvikove međunarodne konferencije održane 17. maja 2016. godine u hotelu Crowne Plaza. Na konferenciji su učestvovali predstavnici najvećih domaćih i stranih kompanija koje posluju u Srbiji, koji su zajedno s nemačkim stručnjacima došli do zaključka da Srbija ima veoma dobar kadar visokog nivoa obrazovanja, ali da joj nedostaju oni sa stručnim znanjem, zbog čega je za razvoj njene privrede i uspešan nastavak evropskih integracija potrebno da razvije oblast dualnog obrazovanja.

Utvrđeno je da su razvoj praktičnih veština i preduzetničkog duha i usklađivanje obrazovnog sistema s potrebama privrede glavni preduslovi da srpska privreda dobije osposobljene radnike i da je to sledeći korak koji je nužno preduzeti.

 

Konferenciju su podržali: “Deleze Srbija”, “Hemofarm”, “Coca- Cola Hellenic”, “Bambi”, “Srbijagas”, “Philip Morris”, GIZ, Privredna komora Srbije, Crowne Plaza, Ekonomski fakultet, Nemačko- srpska privredna komora, NIS i IKEA