CILJEVI BROJ 11 I 17 UN AGENDE ZA ODRŽIVI RAZVOJ DO 2030 – UČINITI GRADOVE ODRŽIVIM

Međunarodna okupljanja jačaju partnerstvo među državama i gradovima i bitan su uslov za realizovanje ciljeva Agende UN za održivi razvoj 2030.

Gradovi jedni od drugih treba da uče, a najbolji način za to jeste da predstavnici gradskih uprava neguju dobre partnerske odnose, da prate inovativna urbanistička rešenja koja sprovode kolege, da razmenjuju znanje i iskustvo, a sve sa ciljem da poboljšaju svoje gradove, da u njima postignu održivost i da stanovnicima pruže što kvalitetnije uslove za život.
Ovo je zaključak sa međunarodne konferencije posvećene održivom razvoju koju je organizovao grad Beč i 9. i 10. oktobra ugostio predstavnike partnerskih gradova u okviru svoje mreže inostranih kancelarija Eurocomm-PR, a na kojoj je prisustvovao i Kurir, kao mediji koji je u Srbiji lider u promociji održivog razvoja.

FOTO; Regina Huegli

 

Alena Sirka-Bred, šefica Grupe Evropa i međunarodnih poslova u Direkciji magistrata Beča, kaže da upravo ovakva okupljanja ojačavaju partnerstvo među državama i gradovima.
– Ciljevi održivog razvoja Agende UN 2030. ne odnose se samo na globalni nivo već i na lokalni, na nivo samih gradova. Da bi se ovi ciljevi (SDG) ispunili, moraju da se osvajaju pojedinačno i u svim gradovima, drugačije neće moći da se ispune. Zato svaki grad mora da pronađe svoj način kako da ih realizuje. Ujedinjene nacije predstavljaju “majku” ciljeva iz agende i zato su odličan resurs od kog možemo dobijati informacije za njihovo sprovođenje – kaže Sirka-Bred.

Svih 17 ciljeva iz Agende održivog razvoja 2030. imaju zadatak da promene svet i učine ga odgovornijim i boljim, istakao je Martin Nesirki, direktor informativne službe Ujedinjenih nacija u Beču.

– To su ambiciozni ciljevi i sve zemlje članice UN, njih 193, mora sarađivati da bi se to ostvarilo. Svi ljudi moraju dati svoj doprinos. Program UN za ljudska naselja zalaže se kroz Novu urbanu agendu (The New Urban Agenda), i to predstavlja putokaz za pretvaranje gradova u održiva područja. Upravo rezultati pokazuju da je Beč deveti put proglašen za grad sa najboljim kvalitetom života na svetu. To nam je dokaz da smo nešto postigli i inspiracija da i dalje radimo učinkovito – kaže Nesirki. Kao dobar primer za promociju održivosti, on je istakao aplikaciju SDG actions za mobilne telefone, koja pojedincima omogućava da se podrobno informišu na ovu temu.

Autor teksta: Silvija Slamnig/Kurir