Akcija Kurira „Stop nasilju“

Kurir je pokrenuo kampanju „Stop nasilju“ kako bi zahvaljujući uticaju i moći koje ima kao medij skrenuo pažnju javnosti na jedan od gorućih problema u društvu.

kurir-stop-nasilju-dabovic

Svakodnevnim izveštavanjima o nasilju i saradnjom sa nadležnim institucijama, Kurir aktivno i sistematski radi na podizanju svesti u društvu i na skretanju pažnje nadležnih na probleme sa kojima se suočavaju žrtve nasilja. Istovremeno, cilj ove akcije je da dopre do svake žrtve i potencijalne žrtve, da ih upozori, da ih ohrabri da reaguju jer je to jedini način da nasilnicima stanu na put.

kurir-stop-nasilju-kalina

Svojim angažovanjem, Kurir je u znatnoj meri doprineo izglasavanju novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji podrazumeva hitnost postupka, udaljavanje nasilnika i zabranu prilaska žrtvi, kao i profesionalno-disciplinsku odgovornost za službenike koji ne budu postupali u skladu sa zakonom.

Takođe, na inicijativu Kurira, koji je od građana dnevno dobijao potvrdu da nisu sve uprave policije reagovale na anonimne prijave, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Nebojša Stefanović je svim upravama policije u zemlji poslao depešu u kojoj nalaže da svi moraju da postupaju po prijavama nasilja, naglašavajući važnost reagovanja na anonimne prijave.

kurir-stop-nasilju-natasa

Partneri akcije „Stop nasilju“ su Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Savetovalište protiv nasilja u porodici – Sigurne kuće, a akciju podržavaju brojne javne ličnosti. U prvoj fazi kampanje učestvovale su: košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. Iako su postignuti značajni uspesi, ova akcija će trajati dok za tim bude bilo potrebe, odnosno dok Srbiju ne učinimo boljim i sigurnijim mestom za život.

kurir-stop-nasilju-seka