ADRIA MEDIA GRUPA kupila sva prava i potraživanja koje je WAZ imao u Srbiji

Aleksandar Rodić, predsednik AMG, potvrdio je da je ta kompanija kupila sva prava i potraživanja od nemačke Funke Medien Gruppe, a u narednom periodu će ući u proces realizacije ovih prava i potraživanja, poštujući sve važeće zakone Republike Srbije


aleksandar-rodic-1444227372-757031

Srpski mediji u srpskim rukama!
Predsednik Adria media grupe Aleksandar Rodić rekao je danas da je ta kompanija kupila sva prava i potraživanja od nemačke Funke Medien Gruppe, a prema i u vezi sa kompanijama Politika novine i magazini, Politika štamparija, Politika AD, Dnevnik Vojvodina Press i NID Novosti iz Beograda.

aleksandar-rodic-1444227515-757035Ta prava i potraživanja ranije je imao nemački WAZ, koji sada posluje pod imenom Funke Medien Gruppe. 

“Adria Media Group d.o.o. će u narednom periodu ući u proces realizacije ovih prava i potraživanja, poštujući sve važeće zakone Republike Srbije. U slučaju da AMG ostvari pravo vlasništva u bilo kom od gore navedenih privrednih društava, tražićemo saglasnost Komisije za zaštitu konkurencije”, rekao je predsednik kompanije Adria Media Group.

Inače, Adria Media Group izdaje dnevni list Kurir, preko 50 štampanih izdanja magazina i nedeljnika, 24 digitalna izdanja i ima 720 zaposlenih u regionu. Posluje na tržištima Srbije, Hrvatske, Bosne i  Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.