MENADŽMENT

MENADŽMENT KOMPANIJE ADRIA MEDIA GROUP 

PREDSEDNIK KOMPANIJE
Igor Žeželj

CHIEF TRANSFORMATION OFFICER
Ana Aleksić

MEMBER OF THE BOARD
Petar Jevremović

DIREKTOR ADRIA MEDIA ZAGREB
Emil Volak

DIREKTOR DNEVNIH NOVINA KURIR
Dragan Milić

ADVERTISING DIRECTOR
Mirjana Beljinac-Kozma

IZVRŠNA DIREKTORKA – ESPRESO GRUPA
Ana Marković