ADRIA MEDIA GROUP – O NAMA

logo amg

MI SMO VODEĆA MEDIJSKA KOMPANIJA ZAPADNOG BALKANA S MULTIMEDIJALNIM PORTFOLIJOM

Kao kompaniju pokreće nas radozna­lost, neumorno traganje za boljim i praktičnim rešenjima, jer znamo da uvek može bolje. Uvek ćemo nastojati da inspirišemo, da budemo odgovorni radi dobrobiti društva i da usmeravamo svoj uticaj kao podstrek drugima da uči­ne isto.

Kao dinamična kompanija često ćemo prezentovati inovacije koje me­njaju način na koji se radi u Adria Media Group, deliti svoje ideje i biti otvoreni za predloge naših partnera. Mi smo mesto u kome se vodi konstantna komunika­cija između društva i pojedinca.

Mi smo mesto na kome se informiše, vodi dijalog društvenih grupa, obli­kuje i kreira ukus u domenu različitih segmenata potrošačkog društva, i to sve radi kreiranja većih  mogućnosti za izbor svakog pojedinca.

Demografskom pozicijom naših izda­nja obuhvatili smo interesovanja najši­re populacije od 16 do 60 godina, svih nivoa obrazovanja i iz različitih sredina. Jedina smo kompanija koja omogućava punu eksploataciju medija miksa kroz  optimizaciju troškova u okviru portfoli­ja sopstvenih proizvoda.

Hvala vam što ste deo  budućnosti koju stvaramo zajedno.

Igor Žeželj

Predsednik kompanije


Više o kompaniji pročitajte na sledećim linkovima:

 

MENADŽMENT  / SRBIJAHRVATSKA