SASOMANGE I WIRELESS MEDIA DOBITNICI SAP NAGRADE  “CUSTOMER AWARD FOR QUALITY SUCCESS”

SASOMANGE I WIRELESS MEDIA DOBITNICI SAP NAGRADE  “CUSTOMER AWARD FOR QUALITY SUCCESS”

Sasomange i Wireless Media dobitnici su ovogodišnje SAP nagrade za Centralnu i Istočnu Evropu u kategoriji Poslovne transformacije 2021 (Customer Award for Quality Success)!   SAP nagrada za kvalitet predstavlja platformu za deljenje najboljih praksi SAP korisnika i njihovih implementacionih partnera i naučenih lekcija prilikom procesa implementacije različitih projekata. “Uspešni projekti se ne događaju slučajno, […]