MENADŽMENT

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

MENADŽMENT KOMPANIJE ADRIA MEDIA GROUP

PREDSEDNIK KOMPANIJE:
Aleksandar Rodić 

POTPREDSEDNIK KOMPANIJE I DIREKTOR GRUPE MAGAZINSKIH IZDANJA:
Natalija Cvetković

DIREKTOR:
Dejan Wolf

Izvršni direktor Društva i direktor Razvoja:
Predrag Roganović 

Advertajzing direktor:
Nebojša Rosić

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone